Automobilio pirkimo - pardavimo sutartis

Automobilio pirkimo – pardavimo sutartis

Pirkimo pardavimo sutartisAutomobilio pirkimo-pardavimo sutartis – tai dokumentas, kurį privalo pildyti asmenys, norėdami įsigyti ar parduoti motorinę transporto priemonę. Šį dokumentą gali pasirašyti asmenys pirkimo -pardavimo vietoje, nėra būtinybės šį procesą atlikti VĮ „Regitra“.  Įformindami transporto priemonės pirkimo – pardavimo sandorį, galite pasinaudoti pateikiama forma, kuri yra puslapio viršuje.  Motorines transporto priemones galima registruoti bet kuriame transporto priemonių registravimo paslaugas teikiančiame VĮ „Regitra“ padalinyje,  nepriklausomai nuo asmens gyvenamosios vietos, bei šį procesą galima atlikti internetu. Šiai dienai labai didelis patogumas. Reikia atkreipti dėmesį,  kad nuo 2015 m. lapkričio 1 d.  sutartyje turite nurodyti daugiau duomenų. Tai reglamentuota įsakymu – Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 2B-231 „Dėl motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašo patvirtinimo“.

Šį straipsnį (6.4311 straipsnis. Automobilio pirkimo–pardavimo sutartis ) būtina paskaityti, nes aktualu pildant automobilio pirkimo – pardavimo sutarties formą. Detalizuojame kelis faktus, kad Motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti nurodyti duomenys apie motorinę transporto priemonę, kurią pardavėjas privalo pagal sutartį perduoti pirkėjui. Pardavėjas privalo pirkėjui nurodyti (deklaruoti) ridos duomenis, visus eismo ar kitus įvykius, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta per laikotarpį, kurį pardavėjas yra motorinės transporto priemonės savininkas, taip pat visus jam žinomus eismo ar kitus įvykius, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta. Privalomų sutartyje nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašą tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“

Pasirašius pirkimo – pardavimo sutartį, jos vieną egzempliorių arba kopiją pardavėjas turėtų pasilikti sau, kitą įteikti pirkėjui. Parduodant transporto priemonę reikėtų iš karto vykti jos perregistravimui į valstybės įmonės VĮ „Regitra“ padalinį, arba informaciją pateikti internetu, ir transporto priemonę pirkėjui perduoti tik po to, kai ji bus perregistruota pirkėjo vardu.

Jei naudositės interneto teikiamomis paslaugomis ir prisijungsite prie VĮ „Regitra“ tinklalapio, pateikiame žingsnius kaip tai atlikti: Kelių transporto priemonių registravimo sistemos (eKETRIS) meniu juostoje pasirenkate: Paslaugos/Paslaugų užsakymas/Išregistruoti transporto priemonę. Užpildykite tai, ko reikalauja sistema, prikabinkite nuskanuotą sutartį ir sekite žinutes.

Toliau pateiksime “ automobilio pirkimo–pardavimo sutartis “ privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašą:

Sudarant motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį nurodomi šie duomenys:

 • motorinės transporto priemonės gamybinė markė;
 • motorinės transporto priemonės komercinis pavadinimas;
 • motorinės transporto priemonės identifikavimo numeris;
 • motorinės transporto priemonės rida (odometro rodmenys);
 • ar galioja transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra;
 • eismo ar kiti įvykiai, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta per laikotarpį, kurį pardavėjas buvo motorinės transporto priemonės savininkas, taip pat visi kiti pardavėjui žinomi eismo ar kiti įvykiai, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta.

Sudarant motorinės transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį nurodomi šie trūkumai:

 • stabdžių sistemos;
 • vairo mechanizmo ir pakabos elementų;
 • apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų;
 • vairuotojų ir keleivių saugos sistemų;
 • dujų išmetimo sistemos.

Yra manoma, kad pirkėjai – pardavėjai tiesiog atmintinai žino, kad sutartyje jie privalo pirkėjui nurodyti automobilio ridos duomenis, visus eismo ar kitus įvykius, kuriuose automobilis buvo apgadintas. Būtina nurodyti įvykius, patirtus ir tuo metu, kai pardavėjas buvo automobilio savininkas, ir visus ankstesnius jam žinomus įvykius.

Kadangi perkame ne kokį mažmožį, o transporto priemonę, rekomenduojame būti apdairiems ir įsitikinti kokia yra būklė, nors Civilinio kodekso pakeitimai labiau gina pirkėją.